Optyk Knurów

Optyka i okulistyka to działy medycyny i technologii mającej na celu korygowanie / leczenie wad wzroku. Okulistyka jest działem stricte medycznym. Na świecie i w Polsce wykształcenie okulistyczne zdobywa się na studiach (akademiach medycznych lub wydziałach medycznych uniwersytetów) wyższych, a następnie uzupełnia w czasie praktyki klinicznej. W Polsce okulistą może być osoba posiadająca stopień przynajmniej…
Przeczytaj więcej