Klub ekologiczny z Knurowa

Od dawien dawna znana jest wartość czystej wody w życiu człowieka i całej ludzkości. Wiadomo też , że rozwój skupisk ludzi, całych wsi i miast jest ściśle związany z możliwością dostępu do wody czerpanej z jej naturalnego nurtu, uformowanego w trakcie długiego przedziału czasu do postaci dzisiejszych rzek i cieków wodnych. Czasem jednak krótkowzroczność i brak wrażliwości na przyrodę współczesnych budowniczych , ale często również nieuczciwość i egoizm konkretnych osób powoduje niszczenie tego życiodajnego i przyrodniczo pięknego tworu, jakim jest rzeka. Czytaj dalej Klub ekologiczny z Knurowa