Optyk Knurów

Optyka i okulistyka to działy medycyny i technologii mającej na celu korygowanie / leczenie wad wzroku.

Okulistyka jest działem stricte medycznym. Na świecie i w Polsce optykgliwice-150x150wykształcenie okulistyczne zdobywa się na studiach (akademiach medycznych lub wydziałach medycznych uniwersytetów) wyższych, a następnie uzupełnia w czasie praktyki klinicznej. W Polsce okulistą może być osoba posiadająca stopień przynajmniej lekarza medycyny oraz specjalizację w zakresie okulistyki. Czytaj dalej Optyk Knurów