Odzyskiwanie danych

50% firm straciła dane bez których w niektórych przypadkach dalsze funkcjonowanie firmy jest mocno utrudnione. Utrata danych jest często efektem uszkodzenia dysku lub podobnego nośnika komputerowego.